Naklejka srebrna do suchych stempli

Srebrna naklejka do suchych stempli