JAK ZAPROJEKTOWAĆ PIECZĄTKĘ

Jak przygotować projekt pieczątki

Zestaw pieczatek ColopWychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu naszych klientów, oferujemy Państwu możliwość samodzielnego zaprojektowania pieczątek. Prosimy o przeczytanie poniższych sugestii, które, mamy nadzieję, będą w tym procesie pomocne. Podstawowym kryterium oceny użyteczności pieczątki pozostaje jej czytelność. Na czytelność stempla wpływ ma wiele czynników. Dzięki zastosowaniu w procesie wyrobu pieczątek w firmie Max techniki grawerowania laserowego oferujemy Państwu zawsze optymalne wykorzystanie możliwości technicznych i zawsze wyraźne odbicie nawet bardzo szczegółowych grafik czy niewielkiej czcionki. Należy jednak pamiętać, iż nawet technologia grawerowania laserem ma swoje ograniczenia. Poniżej wskazówki jak uzyskać najlepszy efekt.
Istotnym elementem wpływającym na czytelność pieczątki jest wielkość i krój zastosowanych czcionek. Minimalna wielkość czcionki to 5 pkt.
-Ważne jest, aby fonty pozostawały czytelne dla potencjalnego odbiorcy. Należy więc unikać czcionek zbyt ozdobnych, bardzo cienkich i bardzo grubych.
-Dane adresowe, numery telefonów czy kont, proponujemy zawsze wykonywać czcionką prostą, pozbawioną ozdobników. Pozwala to uniknąć błędów w ich interpretacji.
-Nie poleca się stosowania więcej niż 3 krojów pisma, w obrębie jednej pieczątki.
-Dane istotne z Państwa punktu widzenia, warto pogrubić lub napisać kursywą, co pomoże je wyróżnić.
-Stosowanie pogrubienia czcionki do całej treści nie jest zalecane (należy pamiętać, iż zastosowanie w pieczątkach tuszu daje naturalny efekt pogrubienia. Zastosowanie pogrubienia dodatkowo do całej treści, wpłynie negatywnie na czytelność).
-W celu polepszenia jakości odbicia pieczątki, polecamy zwiększenie odstępu pomiędzy znakami o 10-20 % .
– Należy pamiętać, iż określona wielkość automatu samotuszującego determinuje wielkość płytki tekstowej, a tym samym możliwość przedstawienia danej treść. Jeśli chcą Państwo, aby pieczątka odznaczała się małymi gabarytami, należy ograniczyć do minimum liczbę wierszy i znaków przypadających na każdy wiersz.
– Prosimy o przesyłanie nam projektów pieczątek w postaci pliku .cdr. Jest to wyjście optymalne, gdyż właśnie program Corel Draw wykorzystujemy w naszej firmie. Należy także pamiętać o zmianie całego tekstu na krzywe (w tym celu proszę zaznaczyć tekst, a następnie wcisnąć kombinację klawiszy: ctrl+q). Inne dopuszczalne formaty pliku : tif, ai.
Pliki .jpg charakteryzuje z reguły wysoki stopień kompresji danych, co negatywnie wpływa na ich jakość. Często wymagają dodatkowej (płatnej) obróbki, czasem jednak zupełnie nie nadają się do wykorzystania w pieczątce.
Umieszczenie w pieczątce logo jest dobrym pomysłem, należy jednak brać pod uwagę pewne ograniczenia. Technologia pieczątki wymaga zastosowania odpowiedniej minimalnej wielkości czcionki (o czym było wyżej) i grubości linii. Nie każde logo da się umieścić na pieczątce i przedstawić w postaci grafiki 2 kolorowej. Jeśli przesłane nam logo nie spełni podstawowych wymogów, poinformujemy Państwa o tym przed wykonaniem zlecenia
Prosimy o bardzo dokładne sprawdzenie wszystkich wprowadzonych danych. Nie ingerujemy w treść przesłanych nam plików, nie ponosimy też odpowiedzialności za ewentualne błędy w danych zawartych w projekcie pieczątki.
Mamy nadzieję, iż powyższe wskazówki okażą się pomocne przy projektowaniu Państwa pieczątki i pozwolą uniknąć ewentualnych problemów. Serdecznie zapraszamy do własnoręcznego projektowania płytki tekstowej. Uzyskany w ten sposób efekt, będzie bez wątpienia bliższy Państwa wyobrażeniom. Ze swojej strony zawsze oferujemy pomoc i odpowiedź na ewentualne pytania.