CO UMIEŚCIĆ NA PIECZĄTCE FIRMOWEJ

Treść pieczątki firmowej- co warto umieścić

Zestaw róznych typów pieczatekPozornie odpowiedź jest niezwykle prosta. Pieczątka firmowa musi zawierać podstawowe dane identyfikujące firmę. Pierwszy wymagany element pieczątki firmowej to nazwa. W wypadku spółek akcyjnych, komandytowych, jawnych, z ograniczoną odpowiedzialnością posługujemy się nazwą określoną we wpisie do KRS. W wypadku spółek cywilnych można zastosować samą nazwę skróconą ( z dopiskiem spółka cywilna, czy sam skrót s.c.)lub rozszerzyć ją o nazwiska wspólników. Jeśli chodzi o jednoosobową działalność, wymagana jest nazwa firmy ( jeśli działalność prowadzimy pod określoną nazwą ), a także imię i nazwisko. Dane osobowe są tu niezbędne, gdyż stanowią integralną część nazwy ( czasem wręcz ją zastępując). Warto przy tym zachować na stemplu dokładny sposób zapisu nazwy zawarty we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Następnie można zastosować krótki opis przedmiotu działalności ( nie jest to wymagane, ale czasami się przydaje) Kolejnym niezbędnym elementem pieczątki są dane adresowe: kod pocztowy, miejscowość, ulica nr mieszkania/lokalu . Warto także zadbać o to, aby stempel zawierał dokładne dane kontaktowe: nr telefonu, faksu, e-mail, stronę www Nie jest to pozycja obowiązkowa, ale z punktu widzenia praktycznego i marketingowego wielce pomocna( jak wiadomo pieczątki przystawiane są na dokumentach, które długo się przechowuje. Czasem pozostają więc jedynym źródłem informacji o nas. Ich żywotność jest dużo większa niż wizytówek) Na koniec należy umieścić numery ewidencyjne firmy : NIP( w wypadku płatników podatku VAT), Regon Spółki kapitałowe powinny na pieczątce umieścić numer KRS i wysokość kapitału zakładowego. Taki układ pieczątki zapewni jej czytelność , ułatwi ewentualny kontakt kontrahentom/urzędom i będzie stanowił dobrą wizytówkę naszej firmy. Dodatkowym elementem, który można zastosować w treści pieczątki może być nasze logo. Jego zastosowanie nie jest obowiązkowe , lecz może stanowić dobry element promowania firmy i pomagać w naszej identyfikacji. Pieczątka z logo stanowi nie tylko wypełnienie obowiązku identyfikacyjnego, ale także formę reklamy  przedsiębiorstwa. Umiejscowienie logo zależy od wielu czynników i warto je każdorazowo dokładnie przemyśleć. Należy pamiętać, iż jednym z podstawowych kryteriów oceny pieczątki jest jakość odbicia. Należy więc unikać przeładowania treścią , stosowania nieczytelnych fontów.