CO UMIEŚCIĆ NA PIECZĄTCE FIRMOWEJ

Treść pieczątki firmowej- co warto umieścić

Zestaw róznych typów pieczatek Pozornie odpowiedź jest niezwykle prosta. Pieczątka firmowa musi zawierać podstawowe dane identyfikujące firmę. Pierwszy wymagany element pieczątki firmowej to nazwa. W wypadku spółek akcyjnych, komandytowych, jawnych, z ograniczoną odpowiedzialnością posługujemy się nazwą określoną we wpisie do KRS. W wypadku spółek cywilnych można zastosować samą nazwę skróconą (z dopiskiem spółka cywilna, czy sam skrót s.c.) lub rozszerzyć ją o nazwiska wspólników. Jeśli chodzi o jednoosobową działalność, wymagana jest nazwa firmy (jeśli działalność prowadzimy pod określoną nazwą), a także imię i nazwisko. Dane osobowe są tu niezbędne, gdyż stanowią integralną część nazwy (czasem wręcz ją zastępując). Warto przy tym zachować na stemplu dokładny sposób zapisu nazwy zawarty we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Następnie można zastosować krótki opis przedmiotu działalności (nie jest to wymagane, ale czasami się przydaje). Kolejnym niezbędnym elementem pieczątki są dane adresowe: kod pocztowy, miejscowość, ulica nr mieszkania/lokalu. Warto także zadbać o to, aby stempel zawierał dokładne dane kontaktowe: nr telefonu, faksu, e-mail, stronę www. Nie jest to pozycja obowiązkowa, ale z punktu widzenia praktycznego i marketingowego wielce pomocna (jak wiadomo pieczątki przystawiane są na dokumentach, które długo się przechowuje. Czasem pozostają więc jedynym źródłem informacji o nas. Ich żywotność jest dużo większa niż wizytówek) Na koniec należy umieścić numery ewidencyjne firmy: NIP (w wypadku płatników podatku VAT), Regon Spółki kapitałowe powinny na pieczątce umieścić numer KRS i wysokość kapitału zakładowego. Taki układ pieczątki zapewni jej czytelność , ułatwi ewentualny kontakt kontrahentom/urzędom i będzie stanowił dobrą wizytówkę naszej firmy. Dodatkowym elementem, który można zastosować w treści pieczątki może być nasze logo. Jego zastosowanie nie jest obowiązkowe, lecz może stanowić dobry element promowania firmy i pomagać w naszej identyfikacji. Pieczątka z logo stanowi nie tylko wypełnienie obowiązku identyfikacyjnego, ale także formę reklamy  przedsiębiorstwa. Umiejscowienie logo zależy od wielu czynników i warto je każdorazowo dokładnie przemyśleć. Należy pamiętać, iż jednym z podstawowych kryteriów oceny pieczątki jest jakość odbicia. Należy więc unikać przeładowania treścią, stosowania nieczytelnych fontów.

Powiązane informacje

Wybór rodzaju pieczątki

Pieczątki od ręki

Wymiana gumki w automacie

Technologia wyrobu