Odbijanie się tła (elementy wygrawerowane, ale nie stanowiące części tekstu lub grafiki) jest efektem wysoce niepożądanym, psującym estetykę i zmniejszającym użyteczność pieczątki lub stempla. Ryzyko występowania tego efektu jest tym wyższe, im większa jest pieczątka/stempel.

Czynniki wpływające na odbijanie się tła:

  • płytki grawer: w wypadku standardowego grawera ryzyko ubrudzenia tła jest znacznie wyższe. Dlatego do dużych pieczątek sugerujemy pogłębiony grawer. Więcej na ten temat :  jakie znaczenie ma głębokość grawera,
  • wielkość  płytki tekstowej: im większe odbicie, tym większe ryzyko odbicia się tła,
  • brak docięcia płytki (wycięcie jej w określony kształt): czasami ze względów estetycznych klienci chcą, aby płytka tekstowa  została przycięta w konkretny kształt: prostokątny, okrągły, owalny. Stanowczo odradzamy takie rozwiązanie i stosujemy je tylko na wyraźne żądanie. Standardowo bowiem docinamy płytkę tak, aby usuwając nadmiar tła mogącego stanowić problem,
  • zbyt silny nacisk stempla w czasie tuszowania: w celu uzyskania optymalnego odbicia doradzamy używać minimalnej siły nacisku stempla w poduszce z tuszem. Jeśli nacisk będzie zbyt wysoki tło zostanie zabrudzone. Choć pogłębienie grawera może ten efekt minimalizować, jednak nie likwiduje go zupełnie- jest to fizycznie niemożliwe: nawet głęboki grawer ma nie więcej niż 1-1,5 mm,
  • nierównomierne rozłożenie siły nacisku stempla/automatu samotuszującego: siła docisku powinna być rozłożona równomiernie na całą powierzchnie stempla/automatu. Docisk powinien być skierowany prostopadle do powierzchni, na której wykonujemy odbicie. Jeśli jedną stronę dociskamy mocniej lub powierzchnia płytki nie jest równoległa do powierzchni materiału, wtedy z dużym prawdopodobieństwem nastąpi brudzenie tła,
  • nierównomierny rozkład tekstu/grafiki na płytce tekstowej: nie zawsze można temu zaradzić, jednak o ile to możliwe należy zadbać o w miarę równomierne rozłożenie tekstu/grafiki na całej płytce. Duże puste pola zwłaszcza położone niesymetrycznie zwiększają ryzyko odbijania się tła,
  • nieoptymalne dobranie rodzaju stempla: w procesie przygotowania pieczątki, w oparciu o nasze doświadczenie, staramy się dobrać optymalne rozwiązanie do danej płytki tekstowej. Dlatego sugerujemy pozostawienie wyboru o rodzaju stempla ( płaski czy kołyskowy) naszym grafikom, Wykonujemy bowiem zawsze próbne odbicie i w wypadku stwierdzenia, że dany model  jest nieoptymalny dokonujemy jego zmiany przed wysyłką do klienta. Wymiana w terminie późniejszym może się wiązać z dodatkowymi opłatami,
  • nieodpowiedni kształt/wielkość stempla: posiadamy szeroką ofertę stempli i zawsze staramy się dopasować optymalną wielkość i kształt do danej płytki tekstowej. Możliwe jest określenie przez klienta pożądanego wymiaru i kształtu (jeśli taki jest w naszej ofercie), ale może to skutkować zwiększeniem ryzyka odbijania się tła (w tym wypadku może nie chodzić wyłącznie o gumkę, gdyż równie niepożądane może być zabrudzenie się drewnianej podstawy stempla).

Co zrobić, jeśli w stemplu lub pieczątce automatycznej odbija się tło?

1/

Należy rozpocząć od oczyszczenia płytki tekstowej. W automacie sugerujemy wyjąc poduszkę z tuszem, a następnie wykonać kilka lub kilkanaście odbić (bez zamocowanej poduszki). Następnie warto wyczyścić samą płytkę tekstową i brudzące się tło. Można do tego użyć szmatki nasączonej denaturatem lub wodą. Podobnie postępujemy ze stemplem: wykonujemy kilka odbić stemplem bez maczania w tuszu, później oczyszczamy płytkę tekstową szmatką z alkoholem i osuszamy.

2/

Warto zaobserwować czy brudzenie się tła występuje zawsze w tym samym miejscu, czy za każdym razem w innym. Jeśli są to różne miejsca to powodem  jest niewłaściwe użytkowanie stempla:  zbyt duża siła przy tuszowaniu/aplikacji, nierównomierne rozłożenie siły docisku lub przystawianie stempla pod kątem  zamiast równolegle do powierzchni materiału.

3/

Określamy najbardziej prawdopodobną przyczynę brudzenia się tła (wybrać jedną lub kilka z powyższych) i stosujemy środki zaradcze. W wypadku stempla sugerujemy zmniejszyć siłę docisku przy tuszowaniu. Jeśli powodem jest nadmiar tła, możliwe jest usunięcie go samodzielne (wystarczy do tego zwykły nożyk do tapet), jednak sugerujemy tu daleko posuniętą ostrożność.  Usunięcie byt dużej ilości tła może bowiem wpłynąć na pogorszenie jakości odbicia, nieodbijanie się niektórych elementów,  krzywe odbijanie się  linii, liter, całego tekstu.

Powiązane informacje

Jakie znaczenie ma głębokość graweru?

Jak uzyskać najlepsze odbicie stempla?

“Efekt pieczątki”, czyli co oznacza, że tusz nie daje 100% pokrycia

Wpływ rodzaju i jakości papieru na odbicie