Oceń stronę

 

Odbijanie się tła ( elementy wygrawerowane, ale nie stanowiące części tekstu lub grafiki) jest efektem wysoce niepożądanym, psującym estetykę i zmniejszającym użyteczność  pieczątki lub stempla.  Ryzyko występowania tego efektu jest tym wyższe, im większa jest pieczątka/stempel.

Czynniki wpływające na odbijanie się tła:

  • płytki grawer: w wypadku standardowego graweru ryzyko ubrudzenia tła jest znacznie wyższe. Dlatego do dużych pieczątek sugerujemy pogłębiony grawer. Więcej na ten temat :  jakie znaczenie ma głębokość graweru.
  • wielkość  płytki tekstowej: im większe odbicie, tym większe ryzyko odbicia się tła.
  • brak docięcia płytki ( wycięcie jej w określony kształt ) Czasami ze względów estetycznych klienci chcą, aby płytka tekstowa  została przycięta w konkretny kształt: prostokątny, okrągły, owalny. Stanowczo odradzamy takie rozwiązanie i stosujemy je tylko na wyraźne żądanie.  Standardowo bowiem docinamy płytkę tak, aby usuwając nadmiar tła mogącego stanowić problem
  • zbyt silny nacisk stempla w czasie tuszowania:  w celu uzyskania optymalnego odbicia doradzamy używać minimalnej siły nacisku stempla w poduszce z tuszem.  Jeśli  nacisk będzie zbyt wysoki  tło zostanie zabrudzone. Choć pogłębienie graweru może ten efekt minimalizować, jednak nie likwiduje go zupełnie- jest to fizycznie niemożliwe: nawet głęboki grawer  ma nie więcej niż 1-1,5 mm.
  • nierównomierne rozłożenie siły nacisku  stempla/automatu samotuszującego:  siła docisku powinna być rozłożona równomiernie na całą powierzchnie stempla/automatu .Docisk powinien być skierowany  prostopadle do powierzchni, na której  wykonujemy odbicie.  Jeśli jedną stronę dociskamy mocniej lub powierzchnia płytki nie jest równoległa do powierzchni materiału, wtedy z dużym prawdopodobieństwem nastąpi brudzenie tła.
  • nierównomierny rozkład tekstu/grafiki na płytce tekstowej: nie zawsze można temu zaradzić, jednak  o ile to możliwe należy zadbać o w miarę równomierne rozłożenie tekstu/grafiki na całej płytce . Duże puste  pola zwłaszcza położone niesymetrycznie  zwiększają ryzyko odbijania się tła
  • nieoptymalne dobranie rodzaju stempla: w procesie przygotowania pieczątki, w oparciu o nasze doświadczenie,  staramy się dobrać optymalne rozwiązanie do danej płytki tekstowej. Dlatego sugerujemy pozostawienie wyboru o rodzaju stempla ( płaski czy kołyskowy) naszym grafikom. Wykonujemy bowiem zawsze próbne odbicie i w wypadku stwierdzenia, że dany model  jest nieoptymalny dokonujemy jego zmiany przed wysyłką do klienta.  Wymiana w terminie późniejszym może się wiązać z dodatkowymi opłatami.
  • nieodpowiedni kształt/wielkość stempla:  posiadamy szeroką ofertę stempli i zawsze staramy się dopasować optymalną wielkość i kształt do danej płytki tekstowej. Możliwe jest  określenie przez klienta pożądanego wymiaru i kształtu ( jeśli taki jest w naszej ofercie), ale może to skutkować zwiększeniem ryzyka odbijania się tła ( w tym wypadku może nie chodzić wyłącznie o gumkę,  gdyż równie niepożądane może być zabrudzenie się  drewnianej podstawy stempla). 

Co zrobić,  jeśli w stemplu lub pieczątce automatycznej odbija się tło ?

1/

Należy rozpocząć od oczyszczenia płytki tekstowej. W automacie sugerujemy wyjąc poduszkę z tuszem , a następnie wykonać kilka lub kilkanaście odbić ( bez zamocowanej poduszki ). Następnie warto  wyczyścić samą płytkę tekstową i brudzące się tło. Można do tego użyć szmatki nasączonej denaturatem lub wodą . Podobnie postępujemy ze stemplem: wykonujemy kilka odbić  stemplem bez maczania w tuszu, później oczyszczamy płytkę tekstową szmatką z alkoholem i osuszamy

2/

Warto zaobserwować czy brudzenie się tła występuje zawsze w tym samym miejscu, czy za każdym razem w innym . Jeśli są to różne miejsca to powodem  jest niewłaściwe użytkowanie stempla:  zbyt duża siła przy tuszowaniu/aplikacji, nierównomierne rozłożenie siły docisku lub przystawianie stempla pod kątem  zamiast równolegle do powierzchni materiału.

3/

Określamy najbardziej prawdopodobną przyczynę brudzenia się tła ( wybrać jedną lub kilka z powyższych ) i stosujemy środki zaradcze.  W wypadku stempla sugerujemy zmniejszyć siłę docisku przy tuszowaniu.   Jeśli powodem jest nadmiar tła,  możliwe jest  usunięcie go samodzielne ( wystarczy do tego zwykły nożyk do tapet), jednak sugerujemy  tu daleko posuniętą ostrożność.  Usunięcie byt dużej ilości tła może bowiem wpłynąć na pogorszenie jakości odbicia , nieodbijanie się niektórych elementów,  krzywe odbijanie się  linii, liter, całego tekstu.