Grafika wektorowa i rastrowa (bitmapowa) – definicja

Najprościej rzecz ujmując grafika wektorowa polega na zapisie obrazu (grafiki) w postaci figur (w wypadku grafiki dwuwymiarowej) lub brył (grafika trójwymiarowa).

Grafika rastrowa (bitmapa) to sposób zapisywania obrazu za pomocą sieci punktów (pikseli) o określonym kolorze.

Grafika wektorowa – cechy:

Podstawowe korzyści płynące z pliku  wektorowego to brak zmiany jakości wraz ze skalowaniem (zmniejszaniem/zwiększaniem) oraz łatwość edycji (dowolność w zakresie zmiany kształtu i kolorystyki poszczególnych elementów)

Pliki wektorowe są podstawą w wypadku wykonania:

 • dobrej jakości pieczątek zawierających grafikę lub logotyp, zwłaszcza w wypadku dużych rozmiarów
 • szablonów
 • identyfikatorów z wybranym kształcie i zawierających grafikę
 • paneli do urządzeń
 • tabliczek grawerowanych z logo, grafiką
 • wycinania kształtu w dowolnym materiale

Kiedy wystarczy plik  rastrowy

Zasadniczo wykonanie dobrej jakości graweru wymaga zastosowania wyłącznie pliku wektorowego. Pliki rastrowe (bitmapy) stosowane są tylko w ostateczności i ich zastosowanie może wpłynąć negatywnie na jakość finalnego wyrobku. Pliki rastrowe możemy wykorzystać w większości wypadków na wyraźne życzenie klienta i na jego odpowiedzialność.

Większość zastosowań wymaga posiadania pliku wektorowego. Zmiana przesłanej grafiki z postaci  rastrowej na wektorową przez firmę Max może wiązać się z dodatkowymi dopłatami.

Istnieje możliwość wykorzystania pliku rastrowego w wypadku:

 • pieczątek graficznych, zwłaszcza ekslibrisów
 • innych pieczątek, jeśli otrzymamy  dobrej jakości, wyraźny, kontrastowy plik rastrowy czarno-biały (przestrzeń barwna RGB)

Wytyczne odnośnie przesyłania plików wektorowych:

 • akceptujemy pliki wektorowe z rozszerzeniami: .eps, .ai, .pdf, .cdr
 • pliki cdr prosimy wysyłać w wersji nie wyższej niż x7 (17)
 • pliki ai, eps prosimy przesyłać do wersji Adobe Ilustrator 5.1
 • prosimy pamiętać o zamianie czcionek na krzywe
 • prosimy o przesyłanie plików zapisanych w przestrzeni RBG z użyciem kolorów podstawowych: biały (255,255,255), czarny (0,0,0), czerwony (255,0,0). Linie cięcia powinny mieć kolor czerwony, a grubość ustawioną na włosową (najcieńszą)

Jak rozpoznać pliki wektorowe

Z reguły pliki wektorowe posiadają rozszerzenia: .ai, .eps, .cdr, .pdf. Należy jednak pamiętać, iż samo rozszerzenie nie gwarantuje, iż jest to grafika wektorowa. Podobnie jak zmiana rozszerzenia nie spowoduje zmiany grafiki z rastrowej na wektorową. Jeśli chcą Państwo samodzielnie rozpoznać rodzaj pliku nie posiadając Państwo wiedzy graficznej, ale dysponują programem do obróbki wektorowej proszę spróbować otworzyć dany plik i dokonać jego znacznego powiększenia i/lub edycji koloru. Jeśli znaczne zwiększenie wymiaru nie spowoduje utraty jakości, a zmiana koloru  jest łatwa to z dużym prawdopodobieństwem mają Państwo plik wektorowy. Oczywiście można też wysłać plik do nas w celu oceny jego przydatności.

Dlaczego wymagamy plików wektorowych, a zmiana pliku na postać wektorową wiąże się z dodatkową dopłatą.

 • Grawerowanie laserowe jest wykonane w oparciu o pliki wektorowe. Tylko one gwarantują najwyższą jakość wykonania. Pliki rastrowe są w określonych sytuacjach wspomnianych powyżej akceptowalne, ale najczęściej ich użycie  może spowodować spadek jakości.
 • Pliki wektorowe są plikami, które łatwo edytować, wprowadzać w nich poprawki, natomiast obróbka plików rastrowych, zwłaszcza ich skalowanie powoduje spadek jakości
 • zmiana pliku rastrowego na wektorowy wymaga najczęściej dużo czasu i specjalistycznego (drogiego) oprogramowania oraz wiedzy. Dlatego usługa ta jest dodatkowo płatna, a koszt uzależniony jest od czasu, który trzeba na to poświęcić. Dlatego koszt tej usługi jesteśmy w stanie oszacować dopiero, gdy posiadamy konkretny plik.